Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Bajza Lenke Általános Iskola
Bajza Lenke Általános Iskola
Bajza Lenke Általános Iskola
Bajza Lenke Általános Iskola
Bajza Lenke Általános Iskola

Bajza Lenke Általános Iskola Zsámbok

djBajza Lenke Általános Iskola 2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 17.

Telephone: +36-28-592-045

e-mail: zsambokblisk@bajza-zsambok.sulinet.hu

Get Adobe Flash player

Kövess minket a facebookon

Comenius projekt

Bajza Lenke Általános Iskola:

a 2017/2018-as tanév helyi rendje

 

2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma - ha a rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvan nap.

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

A tavaszi szünet 2018. március 29-tól 2018. április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 9. (hétfő).

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

Tanítás nélküli munkanapok:

1.     Pedagógiai napok 2018. április 4., 5., 6. (szerda – csütörtök - péntek)

2.     József Attila verseny (döntő) 2018. április 11.  (szerda)

3.     DÖK nap: Gyereknap 2018. május 25.(péntek)

4.     Pályaorientációs nap 2018. március 10. (szombat)

 

Munkanap-áthelyezések:

2018. március 10. (szombat) A hét pénteki munkanap: Pályaorientációs nap

2018. április 21. (szombat) A hét hétfői munkanap

 

Szeptember

1. (péntek)                              Faliújságot készít az 1. osztály

1. (péntek)                              Évnyitó

                                               Szakköri jelentkezések

4.-8. (hétfő- péntek)               Szülői értekezletek 

A 8. osztályos tanulók és szüleik tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről

4. (hétfő)                                A szakkörök indítása

6. (szerda)                              A Tóth Alapítvány kiírása

11. (hétfő)                              Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.

15. (péntek)                            MACIKA ösztöndíjprogram határidő

Diákigazolványok pótlási kérelmének határideje.

15. (péntek)                            Az Útravaló ösztöndíjprogram beadási határideje

18. (hétfő)                              SzSzK, Alapítvány, Intézményi tanács tájékoztatása

22. (péntek)                            Kirándulás Budapestre

27. (szerda)                            14.00: Honismereti vetélkedő

29. (péntek)                            A tanmenetek leadási határideje

29. (péntek)                            Fényképezkedés

Október

2. (hétfő)                                Zenei világnap

2. (hétfő)                                Faliújságot készít a 2. osztály

2. (hétfő)                                Munkaértekezlet

5. (csütörtök)                         Schäffer Erzsébet író -olvasó találkozó a József Attila Közösségi

                                               Színtérben

6. (péntek)                              Megemlékezés a nagyszünetben október 6-áról, az aradi vértanúk napjáról Péter Lászlóné (4. osztály)

                                               Szüreti felvonulás

11.-12. (szerda-csütörtök)     Papírgyűjtés  

20.(péntek)                             Nemzeti ünnepünkre emlékezünk (8. osztály: Zsolnai Nagy Zsuzsa)

26. (csütörtök)                       Pályaválasztási kiállítás Gödöllőn

27. (péntek)                            Az első osztályos DIFER mérésre javasolt tanulók. Az igazgatók a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát.

27. (péntek)                            Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap.

29. (vasárnap)                        A téli időszámítás kezdete

30.31. (hétfő, kedd)               Ősz „alkotótábor” A József Attila Közösségi Színtérben

31. (kedd)                               Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről

November

október 30.-nov 3.                 Őszi szünet

4. (szombat)                           Egészségnap az iskolában

6. (hétfő)                                Faliújságot készít a 3. osztály

                                               Az őszi szünet utáni első tanítási nap B hét

13. (hétfő)                              Fogadóóra, Munkaértekezlet

A tankönyvrendeléssel kapcsolatban            a szülők és tanulók

tájékoztatása az ingyenesség feltételeiről    (igénylés az igénylőlap alapján) 

15. (szerda)                            Az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi felvételit szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervező középfokú intézmények jegyzékét.

15.-16. (szerda-csütörtök)     Nyílt órák a szülőknek

24. (péntek)                            Megküldeni az OH részére az országos kompetenciaméréshez szükséges adatokat.  

27. (hétfő)                              Bemutató óra

Nevelési értekezlet (délután)

27. (hétfő)                              Tankönyvrendelés: Az iskolai közösségek tájékoztatása a

                                               felmérés eredményéről         

December

1. (péntek)                              Faliújságot készít a 4. osztály

1. (péntek)                              A DIFER vizsgálatokat a kiválasztott tanulókkal  eddig kell elvégezni az 1. osztályban

4. (hétfő)                                Munkaértekezlet

                                               Karácsonyi rajzpályázat

6. (szerda)                              Mikulás kupa                                               

4.-8. (hétfő-péntek)               Mikulás klubdélutánok

8. (péntek)                              A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

9. (szombat)                           Adventi vásár az iskola aulájában

10. (vasárnap)                        A betlehemi láng fogadása a Szent Erzsébet templomban

11. (hétfő)                              Közmeghallgatás az iskola aulájában

12. (kedd)                               Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

13. (szerda)                            Idősek karácsonya (5. osztály: Lapu Márta)

15. (péntek)                            A tankönyvtámogatás módjának meghatározása. A szülők és a

                                               tanulók tájékoztatása a támogatás módjáról.

                                               Karácsonyi koncert a Szent Erzsébet templomban

22. (péntek)                            A téli szünet előtti utolsó tanítási nap

27.- 01.02.                              Téli szünet

Január

3.(szerda)                               Faliújságot készít az 5. osztály

3. (szerda)                              A téli szünet utáni első tanítási nap A hét

9. (kedd)                                 A NETFIT vizsgálatok megkezdése az 5-8. évfolyamokon.

20. (szombat)                         10.00: Egységes felvételi írásbeli vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre az érintett középfokú intézményekben

25. (csütörtök)                                   A magántanulók vizsgája

Osztályozó értekezlet

                                               14.00: A pótló írásbeli felvételi vizsgák ideje.

26. (péntek)                            Az első félév utolsó napja

29. (hétfő)                              A második félév első napja

                                               A félévi értesítők kiadása

29. – 2. (hétfő-péntek)           Szülői értekezletek: a féléves munka értékelése

Február       

1. (csütörtök)                         Faliújságot készít a 6. osztály

2. (péntek)                              Félévi nevelőtestületi értekezlet

5. (hétfő)                                SzSzK, Alapítvány, Intézményi tanács tájékoztatása

6. (kedd)                                 Nyelvöltögető verseny

8. (csütörtök)                         A központi írásbeli felvételi eredményéről értesítik a tanulókat

15. (csütörtök)                                   Farsangi bál az alsósoknak

16. (péntek)                            Farsangi bál a felsősöknek

19. (hétfő)                              A 8. osztályosok felvételi lapjainak megküldési határideje

22. (csütörtök)                                   A szóbeli felvételik kezdete

                                               Zrínyi matematika verseny

24. (szombat)                         A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

Március

1. (csütörtök)                         Faliújságot készít a 7. osztály

5. (hétfő)                                Munkaértekezlet, fogadóóra

5. (hétfő)-9. (péntek)             A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete

10. (szombat)                         A hét pénteki munkanap

Látogatás a Terror házába

13. (kedd)                               A szóbeli felvételik záró napja

14. (szerda)                            Ideiglenes felvételi jegyzék

15. (csütörtök)                      Nemzeti ünnep

                                               Ünnepi műsort ad a hetedik osztály: Szilágyiné Márkus Mária

16.,17.,18.                              Hosszú hétvége

19.-23.(hétfő-péntek)            Egészséghét az iskolában és az óvodában

21.-22. (szerda-csütörtök)     A tanulói adatlapok módosítási lehetősége

23. (péntek)                            A módosított adatlapok megküldése a Felvételi Központnak

25. (vasárnap)                        A nyári időszámítás kezdete

28. (szerda)                            A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

29. (csütörtök)                                   A tavaszi szünet első napja

Április

4., 5., 6. (szerda-péntek)        Pedagógiai napok-tanítás nélküli munkanapok

9. (hétfő)                                A tavaszi szünet utáni első tanítási nap (B hét)

                                               Digitális témahét (9-13)

9. (hétfő)                                Faliújságot készít a 8. osztály

                                               Tojásfa díszítés: mindenki hoz legalább egy tojást!

9. (hétfő)                                Munkaértekezlet

11. (szerda)                            „Szépség koldusa”József Attila verseny     

                                               „Ablak a világra” versmondó verseny                                

                                               Tanítás nélküli munkanap

                                               Műsort készít: a 3. osztállyal Tóthné Kisjuhász Judit

12 (csütörtök)                        A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja

                                               Holokauszt emlékközpont, Budapest

21.(szombat)                          A hét hétfői munkanap

Alapítványi gálaest

22. (vasárnap)                        A Föld napja

23-27.(hétfő-péntek)             Fenntarthatósági témahét (23-27)

24.-25. (kedd-szerda)            Papírgyűjtés

27. (péntek)                            A NETFIT vizsgálatok befejezése.

27. (péntek)                            A középiskolák értesítése a felvételről vagy elutasításról

30. (hétfő)                              Bemutató óra

Nevelési értekezlet

Májusfa díszítés

A tankönyvrendelés lezárása a KELLO felületen

Május

1. (kedd)                                 Munkaszüneti nap   

                                               Hosszú hétvége: 28.,29.,30, 1.)

7. (hétfő)                                Munkaértekezlet, fogadóóra

Faliújságot készít a 7. osztály (Határtalanul!)

6. (vasárnap)                          Anyák napja: ajándékkészítés az édesanyáknak az előző héten

10. (csütörtök)                                   Madarak, fák napja- megemlékezés a nagyszünetben

16. (szerda)                            Idegen nyelvi mérés angol nyelvből a 6. és a 8. évfolyamon

21. (hétfő)                              Pünkösdhétfő

23. (szerda)                            Kompetenciamérés a 6., 8. osztályban (olvasás-szövegértés,

                                               matematika)

25. (péntek)                            Gyermeknap-tanítás nélküli munkanap

28.-29. (hétfő-kedd)              A nyolcadik osztályosok vizsgája

30. (szerda)                            A hittan és erkölcstan választás határideje.

Június

1.(péntek)                               A NETFIT vizsgálatok eredményeinek felvitele az informatikai rendszerbe.

4. (hétfő)                                A nemzeti összetartozás napja – projektnap

5. (kedd)                                 A Tóth Alapítvány pályamunkáinak elbírálása

12. (kedd)                               A magántanulók vizsgája

Osztályozó értekezlet                                   

15. (péntek)                            Utolsó tanítási nap- Bolond ballagás

                                               A nyelvi mérés eredményeinek közzététele az iskolai honlapon

16. (szombat)                         10.00 óra:        Ballagás

22. (péntek)                            Tanévzáró értekezlet

 

17.00: Tanévzáró 

Eseménynaptár

Július 2018
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5