Tisztelt Szülők!
Többen érdeklődtek nálunk a napközibe, tanulószobára, étkezésre való ki- és beiratkozás rendjéről.
A Házirendünk ezt részletesen szabályozza, röviden azonban összefoglaljuk:
- tanulószobára, napközibe bármikor be - és kiiratkozhatnak, kérjük azonban ezt az iskolatitkárral, osztályfőnökkel egyeztetni
- az étkezés kéréséhez és lemondásához is szükséges az iskolatitkárral egyeztetni, de az is kell, hogy az óvodavezető asszonnyal beszéljenek, mert az étkezést az önkormányzat által fenntartott konyha biztosítja: alapesetben csak tanév végén, év végén, év elején van mód változtatásra, de rendkívüli esetek előfordulhatnak, ezért kell felkeresni az óvodavezető asszonyt 
ZENEISKOLAI II. FÉLÉVES TANDÍJ:
6.600 Ft. A befizetés határideje: 2018. február 19.
Üdvözlettel: Iskolavezetés