A Kacó Napközi Otthonos Óvoda és Konyha intézmény főzőkonyhája biztosítja Zsámbokon a gyermekétkeztetést az általános iskolás gyermekek számára.

 

Az iskolai étkezés igénylésének módja2021/2022-estanév elején:

 

Előző tanévben keletkezett díjhátralékkal rendelkező tanuló számára étkezést nem lehet igényelni.

 

Étkezést igénylő lapok leadásának lehetőségei:

 

1.     Az óvodában 2021. 08. 26-án (csütörtökön)9:00 - 16:00-ig

Ebben az esetben2021. 09.01-től tudjuk a tanuló számára az étkezést biztosítani az iskolában.

 

2.     Az általános iskolában 2021. 08. 31-én (kedden) 8:00-12:00, 13:00-17:00óráig a tankönyvosztás alkalmával

Ebben az esetben2021. 09.02-tól tudjuk a tanuló számára az étkezést biztosítani az iskolában.

 

Étkezési térítési díjkedvezmények igénylése

 

Az étkezés igénylésekor be kell mutatni a kedvezmények igénybevételérejogosító határozatokat:

 

Ø  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén a jogosultság megállapításáról szóló határozatot,

Ø  Szülői kérelem a normatív alapú étkezési térítési díjkedvezményhez(igénylőlapot az óvoda/iskola biztosítja a szülők számára, az étkezés igénylésekor kell kitölteni az alábbiakra tekintettel: három- vagy többgyermekes család, tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő család)

Tartósan beteg gyermek esetén a kérelemhez csatolni kell a szakorvosi igazolás másolatát.)[A1] 

Ø  Szociális bizottság határozatát, amennyiben önkormányzati kedvezményt állapítottak meg a tanuló számára.

 

Étkezési típus választása(tízórai, ebéd, tízórai-ebéd, tízórai-ebéd-uzsonna)

A tanév elején, az étkezés igénylésekor lehet választani étkezési típust,módosítására januárban vanlehetőség, amennyiben ezt a szándékot decemberben előre bejelentették.

 

Étkezési térítési díj, étkezés megrendelése, lemondása:

 

Az iskolai étkezést térítési díj ellenében lehet igénybe venni.

Az étkezési térítési díjkedvezményeket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-a szabályozza.

 

Az étkezési térítési díj megállapítása a fenntartó, Zsámbok Község Önkormányzata döntési jogkörébe tartozik, annak összegét rendeletben határozza meg. A térítési díj mértékét meghatározó kedvezményeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk a gyermekeknek.

 

Az étkezési térítési díjkedvezményeket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a szabályozza.

100%-os étkezési térítési díjkedvezmény vehető igénybe, ha:

F a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

 

50%-os étkezési térítési díjkedvezmény vehető igénybe, ha:

F olyan családban él, amelyben három- vagy több gyermeket nevelnek;

 

Ha a gyermek jogviszonya megszűnik az iskolával, és túlfizetése van, a szülő visszakapja a túlfizetés összegét.

 

Az étkezési térítési díjról az óvoda számlát állít ki, amit átad a szülőnek.

Az étkezési térítési díjat előre postai úton, csekken, vagy átutalássalkell megfizetnie a szülőnek a számlán szereplő határidőig. Utalás esetén mindenkor fel kell tüntetni a számlán szereplő számlaszámot, mert az szolgál a befizetés azonosítására.

Ha a szülő nem fizeti be a térítési díjat, és 30 napos fizetési hátralék keletkezik, akkor a tanuló nem részesülhet étkezésben mindaddig, amíg a tartozás fenn áll.

 

Minden távolmaradást a térítési díj jóváírása, valamint az étkezés zavartalan biztosítása miatt az óvodában és az iskolatitkárnál is be kell jelenteni.

 

Amennyiben a gyermek hiányzik, az ebédet a szülőnek az óvodában és az iskolatitkárnál le kell mondania, hiányzást követően pedig meg kell rendelnie.Ez abban az esetben is szükséges, ha a gyermek ingyenesen étkezik.

Hiányzást követően mindaddig nem tudunk étkezést biztosítani, amíg azt a szülő gyermeke számára meg nem rendeli!

 

Az étkezés lemondása,megrendelése minden nap 9 óráig történhet személyesen, vagy telefonon, az alábbi telefonszámokon:

Intézményvezető:                 06-20/ 240- 4861                   E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Élelmezésvezető:                  06-28/ 700-750                      E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A hiányzás első napján a térítési díjat fizeti a szülő, kivéve, ha a hiányzást előzetesen bejelenti.

Ha a szülő nem mondja le az étkezést, nem tarthat igényt a térítési díj levonására.A bejelentett hiányzást a következőhónap ebédbefizetése során írjuk jóvá.

 

 

                                                                                                          Tamásné Homoki Andrea

                                                                                                                      óvodavezető


 [A1]