Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Bajza Lenke Általános Iskola
Bajza Lenke Általános Iskola
Bajza Lenke Általános Iskola
Bajza Lenke Általános Iskola
Bajza Lenke Általános Iskola

Bajza Lenke Általános Iskola Zsámbok

djBajza Lenke Általános Iskola 2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 17.

Telephone: +36-28-592-045

e-mail: zsambokblisk@bajza-zsambok.edu.hu

Get Adobe Flash player

A 2021-2022-es tanév helyi rendje

A 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása:

1.     Igazgatói szünet: 2021. december 20. (hétfő)

2.     Igazgatói szünet: 2021. december 21. (kedd)

3.     József Attila verseny (döntő): 2022. április 22.  (péntek)

4.     Dunakeszi Tankerületi Pedagógiai Nap: 2022. május 9.

5.     Pályaorientációs nap: 2022. június 13. (hétfő)

6.     DÖK nap: Gyereknap 2022. június 14. (kedd)

 

Munkanap-áthelyezések

·       2021. december 24. (péntek) – munkaszüneti nap, amelyet december 11-én, szombaton kell majd ledolgozni.

·       2021. december 18. (szerdai órarendi nap) ápr.20. ledolgozása

·       2022. május 28. (csütörtöki órarendi nap) ápr.21. ledolgozása

 

·       2022. március 14. (hétfő) - munkaszüneti nap, amelyet március 26-án szombaton kell ledolgozni (négynapos hosszú hétvége).

 

 

Tanítási szünetek a tanítási évben:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 17. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 25. (hétfő). Munkanap áthelyezéssel meghosszabbítottuk. (lsd.fenn)

 

A 2021/2022-es tanév programjai:

Időpont

Esemény

Felelős

Szeptember

09.01.

Évnyitó

Tóthné Kisjuhász Judit

Drabos Sándorné

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

09.01.

Faliújságot készít az 1. osztály

Tóthné Kisjuhász Judit

01.-03.

Szakköri jelentkezések

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

Osztályfőnökök

01.-10.

Szülői értekezletek

A 8. osztályos tanulók és szülők tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről

Osztályfőnökök

Drabos Sándorné

01.

A szakkörök indítása

Szakkörök vezetői

01.

A Tóth Alapítvány meghirdetése

Iskolás emlékeim

Ezt főzték a nagyszüleim

Szigetiné Simon Rozália

10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.

Drabos Sándorné

15.

SzSzK, Alapítvány, Intézményi tanács tájékoztatása

Intézményvezető

13.

TŰZRIADÓ

Intézményvezető

20.

2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és

támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

Drabos Sándorné

23.

14.00

Honismereti vetélkedő

Szigetiné Simon Rozália

Felsős osztályfőnökök

24.

Magyar Diáksport Napja

Polgár Lilla

30.

A tanmenetek leadási határideje

Zsolnai Nagy Zsuzsa

 

 

 

Október

01.

Zenei világnap

Őszi Erika

01.

Faliújságot készít a 2. osztály

Seresné Velkei Bernadett

01.

Iskolagyűlés

Intézményvezető

04.

Munkaértekezlet

Intézményvezető

08.

Szüreti felvonulás

Intézményvezető helyettes

15.

Az első osztályos DIFER mérésre javasolt tanulókat jelenteni az intézményvezetőnek

Tóthné Kisjuhász Judit

06.

Megemléke                     Megemlékezés az aradi vértanúkról a 4. osztályosokkal

Horváth Melinda

 

Őszi papírgyűjtés

Simon Szabolcs

22.

Nemzeti ünnepünkre emlékezünk a 8. osztályosokkal

Drabos Sándorné

22.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Intézményvezető

31.

A téli időszámítás kezdete

 

31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

Drabos Sándorné

Zsolnai Nagy Zsuzsa

November

10.23-11-01.

Őszi szünet

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

11.02.

Az őszi szünet utáni első tanítási nap

Intézményvezető

02.

Faliújságot készít a 3. osztály

Lapu Márta

05.

Jelenteni az Oktatási Hivatalnak a DIFER vizsgálatban érintett tanulók létszámát.

Intézményvezető

05.

Sulidiszkó

 

08.

Iskolagyűlés

Munkaértekezlet

Fogadóóra

Intézményvezető

Nevelőtestület

16.

Az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi felvételit szervező gimnáziumok,  továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervező középfokú intézmények jegyzékét.

Szilágyiné Márkus Mária

Horváth Melinda

22.

Őszi nevelési értekezlet

KAP bemutató órát tart Polgár Lilla

Intézményvezető

 

23-24.

Nyílt tanítási órák

Intézményvezető

Nevelőtestület

28.

Advent első vasárnapja

Fenyőfaállítás az aulában

Intézményvezető

December

01.

Faliújságot készít a 4. osztály

Horváth Melinda

 

Zeneiskolai tanszaki koncertek

 

03.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

Drabos Sándorné

10.

A DIFER vizsgálatok elvégzésének határideje

Tóthné Kisjuhász Judit

06.-10.

Mikulás klubdélutánok

Osztályfőnökök

06.-10.

Nyugdíjas dolgozóink megajándékozása

Intézményvezető

10.

A szülők értesítése a bukásokról

Osztályfőnökök

10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

Drabos Sándorné

11.

Mikulás-kupa

December 24. (péntek) ledolgozása A-P

Polgár Lilla

 

Adventi koncert a templomban

Őszi Erika

 

Betlehemes előadása az idősek karácsonyán

5. osztály

Simon Szabolcs

Szilágyiné M.M.

17.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap

A 4. órában a karácsonyi műsor megtekintése

Délután napközi, tanulószoba nincs.

Intézményvezető

Simon Szabolcs

17.

Az egyéni tanrend alapján tanulók értesítése az osztályozó vizsgák időpontjáról.

Intézményvezető

18.

Munkanap-áthelyezés Április 20. ledolgozása (B-SZ)

Intézményvezető

20.

Igazgatói szünet (Tanítás nélküli munkanap)

Intézményvezető

21.

Igazgatói szünet (Tanítás nélküli munkanap)

Intézményvezető

 

 

 

22.-02.

Téli szünet

Intézményvezető

Január

03.

A téli szünet utáni első tanítási nap

Intézményvezető

03.

Faliújságot készít az 5. osztály

Simon Szabolcs

11.

Iskolagyűlés

Intézményvezető

11.

A NETFIT vizsgálatok folyamatosan az 5-8. évfolyamokon

Polgár Lilla

13.

Nyelvöltögető- játékos nyelvi vetélkedő

felsősöknek osztálykeretben

Szigetiné Simon Rozália

     

20.

Osztályozóvizsgák

Félévi osztályozó értekezlet

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

     

21.

Az első félév utolsó tanítási napja.

Az első félév vége

 

20.

Az Arany János Kollégiumi programba történő jelentkezés határideje

Drabos Sándorné

     

22.

10.00

Egységes felvételi írásbeli vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre az érintett középfokú intézményekben

Drabos Sándorné

24.

A második félév első tanítási napja

A félévi eredmények véglegesítése az e-naplóban

Osztályfőnökök

27.

14.00

A pótló írásbeli felvételi vizsgák ideje

Drabos Sándorné

24.-28.

A féléves munka értékelése szülői értekezletek keretében

Osztályfőnökök

Február

01.

Faliújságot készít a 6. osztály

Szilágyiné Márkus Mária

07.

Iskolagyűlés

Félévi nevelőtestületi értekezlet

LEMO jelentés

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

07.

A központi írásbeli felvételi eredményéről értesítik a tanulókat

Drabos Sándorné

17.

Farsangi bál az alsós tanulóknak

Simon Szabolcs  DÖK

Osztályfőnökök

18.

Farsangi bál a felsős tanulóknak

Simon Szabolcs  DÖK

Osztályfőnökök

18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

Drabos Sándorné

22.

A szóbeli felvételik kezdete

Lapu Márta

25.

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

Bacsó Péter: A tanú

Simon Szabolcs

Lapu Márta

Március

01.

Faliújságot készít a 7. osztály

Iskolagyűlés

Zsolnai Nagy Zsuzsa

     

01.

Munkaértekezlet, fogadóóra

Intézményvezető

Tantestület

07.-11.

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

Drabos Sándorné

11.

A szóbeli felvételik záró napja

Drabos Sándorné

11.

A  mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a Hivatalnak küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

Intézményvezető-helyettes

15.

Nemzeti ünnepünkre emlékezünk a 7. osztállyal

Zsolnai Nagy Zsuzsa

16.

Ideiglenes felvételi jegyzék

Drabos Sándorné

 

 

 

20.

Megküldeni az OH részére az országos kompetenciaméréshez szükséges adatokat.

Zsolnai Nagy Zsuzsa

Intézményvezető

21.-22.

A tanulói adatlapok módosítási lehetősége

Drabos Sándorné

23.

A módosított adatlapok megküldése a Hivatalnak

Drabos Sándorné

26.

Munkanap (a március 14-ei hétfő ledolgozása) A-H

Intézményvezető

     

Április

4-8.

Digitális témahét

Szilágyiné Márkus Mária

Simon Szabolcs

04.

Iskolagyűlés, munkaértekezlet

Intézményvezető

04.

Faliújságot készít a 8. osztály

Lapu Márta

12.

Tojásfa díszítés

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Langer Márta

22.

„Szépség koldusa” József Attila verseny

Versmondóverseny az alsóban osztálykeretben

Tanítás nélküli munkanap

Alsós osztályfőnökök

Lapu Márta

14-19.

Tavaszi szünet

Intézményvezető

20.

Tanítás nélküli munkanap

Intézményvezető

21.

Tanítás nélküli munkanap

Intézményvezető

16.

A Holokauszt áldozatainak emléknapja

Steven Spielberg: Schindler listája

Lapu Márta

Simon Szabolcs

25.

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap

Intézményvezető

21-22.

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21–22-én kell

beíratni.

Intézményvezető

25-29.

Fenntarthatósági Témahét

Szilágyiné Márkus Mária

25.

Tavaszi nevelési értekezlet

Bemutató óra: Szilágyiné Márkus Mária- matematika (KAP digitális)

Intézményvezető

29.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Drabos Sándorné

29.

A NETFIT vizsgálatok befejezése

Polgár Lilla

 

„Sulizsák” akció

Simon Szabolcs DÖK

29.

Májusfa díszítés

Langer Márta

29.

A tankönyvrendelés lezárása  KELLO felületén

Lapu Márta

29.

Alapítványi est

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

Május

1.

Anyák napja- ajándékok készítése az édesanyáknak

Osztályfőnökök

2.

Iskolagyűlés

Munkaértekezlet

Fogadóóra

Intézményvezető

 

Zeneiskolai tanszaki koncertek

 

2-6.

8. osztályos angol és természettudományi mérés

Zsolnai Nagy Zsuzsa

9.

Dunakeszi Tankerületi Pedagógiai Nap

Intézményvezető

10.

Madarak, fák napja

Lapu Márta

10.

Értesítés az osztályozó vizsgákról

Intézményvezető

9-13.

8. osztályos szövegértés és matematika mérés

Zsolnai Nagy Zsuzsa

16-20.

6. osztályos angol és természettudományi mérés

Zsolnai Nagy Zsuzsa

23-27.

6. osztályos szövegértés és matematika mérés

Zsolnai Nagy Zsuzsa

27.

A hittan és etika választás határideje

Osztályfőnökök

28.

Munkanap áthelyezés Április 21. ledolgozása (B-Cs)

Intézményvezető

 

30-31.

A nyolcadik osztályosok vizsgája

Intézményvezető

Drabos Sándorné

Június

4.

Nemzeti összetartozás napja

Intézményvezető

5.

Pedagógusnap

A nyugdíjas pedagógusaink köszöntése

Intézményvezető

6.

Pünkösdhétfő

Intézményvezető

7.

A Tóth Alapítvány pályamunkáinak elbírálása

Intézményvezető

10.

Osztályozóvizsgák

Intézményvezető

10.

14.00

Osztályozó értekezlet

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

13.

Tanítás nélküli munkanap

Pályaorientációs nap

Intézményvezető

14.

Tanítás nélküli munkanap

DÖK nap-Gyereknap

Intézményvezető

15.

Utolsó tanítási nap – „bolond ballagás”

Intézményvezető, oszt.fők

15.

A nyelvi mérés eredményeinek közzététele az iskolai honlapon

Intézményvezető

Rendszergazda

15.

A NETFIT vizsgálatok eredményeinek felvitele az informatikai rendszerbe

Polgár Lilla

15.

OH kérelmek beadási határideje egyéni tanrend kérelmezésére

Osztályfőnökök

18.

10.00

Ballagás

Intézményvezető

Osztályfőnökök

24.

17.00

Tanévzáró értekezlet

Tanévzáró

LEMO jelentés

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

07.01.

A fenntartó, az intézményi tanács értesítése a tanévről

Intézményvezető

       

 

 

Eseménynaptár

Szeptember 2022
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2