Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Bajza Lenke Általános Iskola
Bajza Lenke Általános Iskola
Bajza Lenke Általános Iskola
Bajza Lenke Általános Iskola
Bajza Lenke Általános Iskola

Bajza Lenke Általános Iskola Zsámbok

djBajza Lenke Általános Iskola 2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 17.

Telephone: +36-28-592-045

e-mail: zsambokblisk@bajza-zsambok.edu.hu

Get Adobe Flash player

A tanév helyi rendje:      

 

A 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A tanítási napok száma százhetvenkilenc nap.

A tanítási év első féléve 2020. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása:

1.     Dunakeszi Tankerületi Pedagógiai Nap: 2020. december 12. (szombat)

2.     József Attila verseny (döntő) 2021. április 9.  (péntek)

3.     Pályaorientációs nap: 2021. június 9. (szerda)

4.     DÖK nap: Gyereknap 2021. június 10. (csütörtök)

5.     Igazgatói szünet: 2021. június 14. (hétfő)

6.     Igazgatói szünet:20201. június 15. (kedd)

 

Munkanap-áthelyezések:

2020. december 12., szombat munkanap(igazgatói szünet)
december 24., csütörtök pihenőnap
Tanítási szünetek a tanítási évben:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

Időpont

Esemény

Felelős

Szeptember

08. 31.

Évnyitó

Seresné Velkei Bernadett

Lapu Márta

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

09.01.

Faliújságot készít az 1. osztály

Seresné Velkei Bernadett

01.

Szakköri jelentkezések

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

Osztályfőnökök

01.-04.

Szülői értekezletek

A 8. osztályos tanulók és szülők tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről

Osztályfőnökök

Lapu Márta

01.

A szakkörök indítása

Szakkörök vezetői

01.

A Tóth Alapítvány meghirdetése

Szigetiné Simon Rozália

10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.

Drabos Sándorné

7.-11.

SzSzK, Alapítvány, Intézményi tanács tájékoztatása

Intézményvezető

18.

TŰZRIADÓ

Intézményvezető

21.

A 8. oszt. tanulók számára a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata (Az OH informatikai rendszerén keresztül)

Határidő vége: október 12.

Lapu Márta

23.

14.00

Honismereti vetélkedő

Osztálykeretben

Szigetiné Simon Rozália

Felsős osztályfőnökök

25.

Magyar Diáksport Napja

(Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap)

Polgár Lilla

30.

A tanmenetek leadási határideje

Őszi Erika

 

Szüreti felvonulás 14.00 Nem veszünk részt

Intézményvezető

Október

01.

Zenei világnap

Őszi Erika

01.

Faliújságot készít a 2. osztály

Vas Edit

05.

Iskolagyűlés

Intézményvezető

05.

Munkaértekezlet

Intézményvezető

06.

Megemléke                     Megemlékezés osztálykeretben az aradi vértanúkról

Osztályfőnökök

 

Őszi papírgyűjtés

Simon Szabolcs

09.

Az első osztályos DIFER mérésre javasolt tanulók. Az igazgatók a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát.

Seresné Velkei Bernadett

22.

Nemzeti ünnepünkre emlékezünk osztálykeretben

osztályfőnökök

22.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Intézményvezető

22.

Jelenteni az Oktatási Hivatalnak a DIFER vizsgálatban érintett tanulók létszámát.

Intézményvezető

25.

A téli időszámítás kezdete

 

31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

Lapu Márta

November

10.23-11-01.

Őszi szünet

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

11.02.

Az őszi szünet utáni első tanítási nap

Intézményvezető

02.

Faliújságot készít a 3. osztály

 

16.

Az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi felvételit szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervező középfokú intézmények jegyzékét.

Vas Edit

Zsolnai Nagy Zsuzsa

Lapu Márta

20.

Megküldeni az OH részére az országos kompetenciaméréshez szükséges adatokat.

Zsolnai Nagy Zsuzsa

Intézményvezető

December

01.

Faliújságot készít a 4. osztály

Vas Edit

04.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

Lapu Márta

04.

A DIFER vizsgálatok elvégzésének határideje

Seresné Velkei Bernadett

07.-11.

Mikulás klubdélutánok

Osztályfőnökök

07.-11.

Nyugdíjas dolgozóink megajándékozása

Intézményvezető

11.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

Szilágyiné Márkus Mária

12.

Tanítás nincs.

Dunakeszi Tankerületi Pedagógiai Nap: szombat: munkanap-áthelyezés (december 24. csütörtöki nap ledolgozása)

Intézményvezető

18.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap

Intézményvezető

19.-03.

Téli szünet

Intézményvezető

Január

04.

A téli szünet utáni első tanítási nap

Intézményvezető

04.

Faliújságot készít az 5. osztály

Szilágyiné Márkus Mária

04.

Iskolagyűlés

Intézményvezető

11.

A NETFIT vizsgálatok megkezdése az 5-8. évfolyamokon (április 23-ig)

Polgár Lilla

13.

Nyelvöltögető- játékos nyelvi vetélkedő

felsősöknek osztálykeretben

Szigetiné Simon Rozália

     

 

22.

Félévi osztályozó értekezlet

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

     

22.

Az első félév utolsó tanítási napja.

Az első félév vége

 
     

23.

10.00

Egységes felvételi írásbeli vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre az érintett középfokú intézményekben

Lapu Márta

25.

A második félév első tanítási napja

A félévi eredmények véglegesítése az e-naplóban

Osztályfőnökök

28.

14.00

A pótló írásbeli felvételi vizsgák ideje

Lapu Márta

25.-29.

A féléves munka értékelése

Osztályfőnökök

Február

01.

Faliújságot készít a 6. osztály

Zsolnai Nagy Zsuzsa

01.

Félévi nevelőtestületi értekezlet - online

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

08.

A központi írásbeli felvételi eredményéről értesítik a tanulókat

Lapu Márta

11.

Farsangi bál a tanulóknak - osztálykeretben

Simon Szabolcs  DÖK

Osztályfőnökök

19.

A 8. osztályosok felvételi lapjainak megküldési határideje

Lapu Márta

23.

A szóbeli felvételik kezdete

Lapu Márta

25.

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

Bacsó Péter: A tanú

Simon Szabolcs

Lapu Márta

Március

01.

Faliújságot készít a 7. osztály

Iskolagyűlés

Drabos Sándorné

     

01.-5.

Pénz7mpénzügyi és vállalkozói témahét

Drabos Sándorné

01.

Munkaértekezlet, fogadóóra

Intézményvezető

Tantestület

12.

A szóbeli felvételik záró napja

Lapu Márta

14.

Ideiglenes felvételi jegyzék

Lapu Márta

15.

Nemzeti ünnep

Szigetiné Simon Rozália

 

Egészséghét (óvoda, iskola)

Zsolnai Nagy Zsuzsa

22.-23.

A tanulói adatlapok módosítási lehetősége

Lapu Márta

22-26.

Digitális témahét

Szilágyiné Márkus Mária

24.

A módosított adatlapok megküldése a Hivatalnak

Lapu Márta

     

31.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

31.

Tojásfa díszítés

 

04.01.-04. 06.

Tavaszi szünet

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

Április

07.

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap

Intézményvezető

07.

Iskolagyűlés, munkaértekezlet

Intézményvezető

07.

Faliújságot készít a 8. osztály

Lapu Márta

09.

„Szépség koldusa” József Attila online

verseny

Versmondóverseny az alsóban osztálykeretben

Tanítás nélküli munkanap

Szigetiné Simon Rozália

Alsós osztályfőnökök

15.-16.

Beiratkozás

Intézményvezető

16.

A Holokauszt áldozatainak emléknapja

Steven Spielberg: Schindler listája

 

19-23.

Fenntarthatósági Témahét

Zsolnai Nagy Zzuzsa

23.

A NETFIT vizsgálatok befejezése

Polgár Lilla

 

„Sulizsák” akció

Simon Szabolcs DÖK

30.

A középiskolák értesítése a felvételről vagy elutasításról

Lapu Márta

30.

Májusfa díszítés

 

30.

A tankönyvrendelés lezárása  KELLO felületén

Lapu Márta

Május

2.

Anyák napja- ajándékok készítése az édesanyáknak

Osztályfőnökök

10.

Madarak, fák napja

 

19.

Idegen nyelvi mérés angol nyelvből a 6. és a 8. évfolyamon

Drabos Sándorné

Zsolnai Nagy Zsuzsa

26.

Kompetenciamérés a 6.-8. évfolyamon olvasás- szövegértésből és matematikából

Zsolnai Nagy Zsuzsa

Lapu Márta

28.

A hittan és etika választás határideje

Osztályfőnökök

28.

A NETFIT vizsgálatok eredményeinek felvitele az informatikai rendszerbe

Polgár Lilla

Június

05.31.-06.01.

A nyolcadik osztályosok vizsgája

Intézményvezető

Lapu Márta

4.

Nemzeti összetartozás napja

 

6.

Pedagógusnap

A nyugdíjas pedagógusaink köszöntése

Intézményvezető

7.

A Tóth Alapítvány pályamunkáinak elbírálása

Szigetiné Simon Rozália

8.

14.00

Osztályozó értekezlet

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

9.

Tanítás nélküli munkanap

Pályaorientációs nap

 

11.

Tanítás nélküli munkanap

Gyereknap

 

11.

A nyelvi mérés eredményeinek közzététele az iskolai honlapon

Intézményvezető

Rendszergazda

11.

Utolsó tanítási nap – „bolond ballagás”

Intézményvezető, oszt.fők

12.

10.00

Ballagás

Intézményvezető

Osztályfőnökök

14., 15.

Tanítás nélküli munkanapok – felügyeletet biztosítunk az azt igénylő tanulóknak

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

Napközis nevelők

15.

OH kérelmek beadási határideje egyéni tanrend kérelmezésére

Osztályfőnökök

18.

17.00

Tanévzáró

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

         

 

Eseménynaptár

Augusztus 2021
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5